הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן

להצטרף לחברים באתר!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה! יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדף Facebook
הקבוצה Facebook
הדף Facebook
הקבוצה Facebook
רשימת הרצאות + מאמרים > תכנים ישנים...
תנ"ך - קהלת פרק א א דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלם. ב הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. ג מה יתרון, לאדם: בכל עמלו שיעמל, תחת השמש. ד דור הלך ודור בא, והארץ לעולם עמדת. ה וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא, שם. ו הולך, אל דרום, וסובב, אל... ח כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אזן משמע. ט מה שהיה, הוא שיהיה, ומה שנעשה, הוא שיעשה, ואין כל חדש, תחת השמש. י יש דבר שיאמר ראה זה, חדש הוא: כבר היה לעלמים, אשר היה מלפננו. יא אין זכרון, לראשנים, וגם לאחרנים שיהיו, לא יהיה להם זכרון עם שיהיו, לאחרנה. יב אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלם. יג ונתתי את לבי, לדרוש ולתור בחכמה, על כל אשר נעשה, תחת השמים, הוא ענין רע, נתן אלהים לבני האדם לענות בו. יד ראיתי, את כל המעשים, שנעשו, תחת השמש, והנה הכל הבל, ורעות רוח. טו מעות, לא יוכל לתקן, וחסרון, לא יוכל להמנות. טז דברתי אני עם לבי, לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה, על כל אשר היה לפני על ירושלם, ולבי ראה הרבה, חכמה ודעת. יז ואתנה לבי לדעת חכמה, ודעת הוללת ושכלות: ידעתי, שגם זה הוא רעיון רוח. יח כי ברב חכמה, רב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב....⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ב א אמרתי אני בלבי, לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב, והנה גם הוא, הבל. ב לשחוק, אמרתי מהולל, ולשמחה, מה זה עשה. ג תרתי בלבי, למשוך ביין את בשרי, ולבי נהג בחכמה, ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים, מספר ימי חייהם... לפני בירושלם. ח כנסתי לי גם כסף וזהב, וסגלת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות, ותענגות בני האדם שדה ושדות. ט וגדלתי והוספתי, מכל שהיה לפני בירושלם, אף חכמתי, עמדה לי. י וכל אשר שאלו עיני, לא אצלתי מהם: לא מנעתי את לבי מכל שמחה, כי לבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי, מכל עמלי. יא ופניתי אני, בכל מעשי שעשו ידי, ובעמל, שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. יב ופניתי אני לראות חכמה, והוללות וסכלות: כי מה האדם, שיבוא אחרי המלך, את אשר כבר, עשוהו. יג וראיתי אני, שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור, מן החשך. יד החכם עיניו בראשו, והכסיל בחשך הולך, וידעתי גם אני, שמקרה אחד יקרה את כלם. טו ואמרתי אני בלבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני, אז יתר, ודברתי בלבי, שגם זה הבל. טז כי אין זכרון לחכם עם הכסיל, לעולם: בשכבר הימים הבאים, הכל נשכח, ואיך ימות החכם, עם הכסיל. יז ושנאתי, את החיים כי רע עלי המעשה, שנעשה תחת השמש: כי הכל הבל, ורעות רוח. יח ושנאתי אני את כל עמלי, שאני...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ג א לכל, זמן, ועת לכל חפץ, תחת השמים. ב עת ללדת, ועת למות, עת לטעת, ועת לעקור נטוע. ג עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות. ד עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד. ה עת להשליך אבנים, ועת כנוס אבנים, עת לחבוק, ועת לרחק מחבק. ו עת לבקש... הוא עמל. י ראיתי את הענין, אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו. יא את הכל עשה, יפה בעתו, גם את העלם, נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים, מראש ועד סוף. יב ידעתי, כי אין טוב בם כי אם לשמוח, ולעשות טוב בחייו. יג וגם כל האדם שיאכל ושתה, וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים, היא. יד ידעתי, כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרע, והאלהים עשה, שיראו מלפניו. טו מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלהים, יבקש את נרדף. טז ועוד ראיתי, תחת השמש: מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. יז אמרתי אני, בלבי את הצדיק ואת הרשע, ישפט האלהים: כי עת לכל חפץ, ועל כל המעשה שם. יח אמרתי אני, בלבי על דברת בני האדם, לברם האלהים, ולראות, שהם בהמה המה להם. יט כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. כ הכל הולך, אל מקום אחד, הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר. כא מי יודע, רוח בני האדם העלה היא, למעלה, ורוח...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ד א ושבתי אני, ואראה את כל העשקים, אשר נעשים, תחת השמש, והנה דמעת העשקים, ואין להם מנחם, ומיד עשקיהם כח, ואין להם מנחם. ב ושבח אני את המתים, שכבר מתו מן החיים, אשר המה חיים עדנה. ג וטוב, משניהם את אשר עדן, לא היה: אשר לא ראה את המעשה... קנאת איש, מרעהו, גם זה הבל, ורעות רוח. ה הכסיל חבק את ידיו, ואכל את בשרו. ו טוב, מלא כף נחת ממלא חפנים עמל, ורעות רוח. ז ושבתי אני ואראה הבל, תחת השמש. ח יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו גם עיניו (עינו), לא תשבע עשר, ולמי אני עמל, ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע, הוא. ט טובים השנים, מן האחד: אשר יש להם שכר טוב, בעמלם. י כי אם יפלו, האחד יקים את חברו, ואילו, האחד שיפול, ואין שני, להקימו. יא גם אם ישכבו שנים, וחם להם, ולאחד, איך יחם. יב ואם יתקפו, האחד השנים, יעמדו נגדו, והחוט, המשלש, לא במהרה, ינתק. יג טוב ילד מסכן, וחכם ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להזהר עוד. יד כי מבית הסורים, יצא למלך: כי גם במלכותו, נולד רש. טו ראיתי, את כל החיים, המהלכים, תחת השמש עם הילד השני, אשר יעמד תחתיו. טז אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם גם האחרונים, לא ישמחו בו: כי גם זה הבל, ורעיון רוח. יז שמר רגליך (רגלך), כאשר תלך אל בית האלהים, וקרוב לשמע, מתת הכסילים זבח: כי אינם יודעים, לעשות רע...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ה א אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר, להוציא דבר לפני האלהים: כי האלהים בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. ב כי בא החלום, ברב ענין, וקול כסיל, ברב דברים. ג כאשר תדר נדר לאלהים, אל תאחר לשלמו כי אין חפץ, בכסילים: את אשר תדר, שלם. ד... יקצף האלהים על קולך, וחבל את מעשה ידיך. ו כי ברב חלמות והבלים, ודברים הרבה: כי את האלהים, ירא. ז אם עשק רש וגזל משפט וצדק, תראה במדינה אל תתמה, על החפץ: כי גבה מעל גבה, שמר, וגבהים, עליהם. ח ויתרון ארץ, בכל היא (הוא) מלך לשדה, נעבד. ט אהב כסף לא ישבע כסף, ומי אהב בהמון לא תבואה, גם זה, הבל. י ברבות, הטובה, רבו, אוכליה, ומה כשרון, לבעליה, כי, אם ראית (ראות) עיניו. יא מתוקה שנת העבד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והשבע, לעשיר איננו מניח לו, לישון. יב יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש: עשר שמור לבעליו, לרעתו. יג ואבד העשר ההוא, בענין רע, והוליד בן, ואין בידו מאומה. יד כאשר יצא מבטן אמו, ערום ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא ישא בעמלו, שילך בידו. טו וגם זה רעה חולה, כל עמת שבא כן ילך, ומה יתרון לו, שיעמל לרוח. טז גם כל ימיו, בחשך יאכל, וכעס הרבה, וחליו וקצף. יז הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו. יח גם כל האדם אשר נתן לו האלהים...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ו א יש רעה, אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא, על האדם. ב איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה, ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי, יאכלנו: זה הבל וחלי רע, הוא. ג אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו, ונפשו לא תשבע מן הטובה, וגם קבורה, לא היתה לו אמרתי, טוב ממנו הנפל. ד כי בהבל בא, ובחשך ילך, ובחשך, שמו יכסה. ה גם שמש לא ראה, ולא ידע, נחת לזה, מזה. ו ואלו חיה, אלף שנים פעמים, וטובה, לא ראה הלא אל מקום אחד, הכל הולך. ז כל עמל האדם, לפיהו, וגם הנפש, לא תמלא. ח כי מה יותר לחכם, מן הכסיל, מה לעני יודע, להלך נגד החיים. ט טוב מראה עינים, מהלך נפש, גם זה הבל, ורעות רוח. י מה שהיה, כבר נקרא שמו, ונודע, אשר הוא אדם, ולא יוכל לדין, עם שתקיף ממנו. יא כי יש דברים הרבה, מרבים הבל, מה יתר, לאדם. יב כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל: אשר מי יגיד לאדם, מה יהיה אחריו תחת השמש....⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ז א טוב שם, משמן טוב, ויום המות, מיום הולדו. ב טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית משתה באשר, הוא סוף כל האדם, והחי, יתן אל לבו. ג טוב כעס, משחוק: כי ברע פנים, ייטב לב. ד לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה. ה טוב, לשמע גערת חכם מאיש... הכל ראיתי, בימי הבלי, יש צדיק, אבד בצדקו, ויש רשע, מאריך ברעתו. טז אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר: למה, תשומם. יז אל תרשע הרבה, ואל תהי סכל: למה תמות, בלא עתך. יח טוב אשר תאחז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך: כי ירא אלהים, יצא את כלם. יט החכמה, תעז לחכם מעשרה, שליטים, אשר היו, בעיר. כ כי אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. כא גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תתן לבך: אשר לא תשמע את עבדך, מקללך. כב כי גם פעמים רבות, ידע לבך: אשר גם את (אתה), קללת אחרים. כג כל זה, נסיתי בחכמה, אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני. כד רחוק, מה שהיה, ועמק עמק, מי ימצאנו. כה סבותי אני ולבי לדעת ולתור, ובקש חכמה וחשבון, ולדעת רשע כסל, והסכלות הוללות. כו ומוצא אני מר ממות, את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה, טוב לפני האלהים, ימלט ממנה, וחוטא, ילכד בה. כז ראה זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת, למצא חשבון. כח אשר עוד בקשה נפשי, ולא מצאתי: אדם אחד מאלף, מצאתי ואשה בכל אלה, לא מצאתי. כט לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלהים...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ח א מי, כהחכם, ומי יודע, פשר דבר, חכמת אדם תאיר פניו, ועז פניו ישנא. ב אני, פי מלך שמר, ועל, דברת שבועת אלהים. ג אל תבהל מפניו תלך, אל תעמד בדבר רע: כי כל אשר יחפץ, יעשה. ד באשר דבר מלך, שלטון, ומי יאמר לו, מה תעשה. ה שומר מצוה, לא ידע... ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, אשר שלט האדם באדם לרע לו. י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר, אשר כן עשו, גם זה, הבל. יא אשר אין נעשה פתגם, מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם, בהם לעשות רע. יב אשר חטא, עשה רע מאת ומאריך לו: כי, גם יודע אני, אשר יהיה טוב ליראי האלהים, אשר ייראו מלפניו. יג וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא, מלפני אלהים. יד יש הבל, אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים: אמרתי, שגם זה הבל. טו ושבחתי אני, את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכל ולשתות ולשמוח, והוא ילונו בעמלו, ימי חייו אשר נתן לו האלהים תחת השמש. טז כאשר נתתי את לבי, לדעת חכמה, ולראות את הענין, אשר נעשה על הארץ: כי גם ביום, ובלילה שנה, בעיניו איננו ראה. יז וראיתי, את כל מעשה האלהים, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמל...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק ט א כי את כל זה נתתי אל לבי, ולבור את כל זה, אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם, ביד האלהים, גם אהבה גם שנאה, אין יודע האדם הכל, לפניהם. ב הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא, ולזבח, ולאשר איננו זבח: כטוב, כחטא הנשבע, כאשר שבועה... בכל אשר נעשה תחת השמש. ז לך אכל בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך: כי כבר, רצה האלהים את מעשיך. ח בכל עת, יהיו בגדיך לבנים, ושמן, על ראשך אל יחסר. ט ראה חיים עם אשה אשר אהבת, כל ימי חיי הבלך, אשר נתן לך תחת השמש, כל ימי הבלך: כי הוא חלקך, בחיים, ובעמלך, אשר אתה עמל תחת השמש. י כל אשר תמצא ידך, לעשות בכחך עשה: כי אין מעשה וחשבון, ודעת וחכמה, בשאול, אשר אתה הלך שמה. יא שבתי וראה תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר, וגם לא לידעים, חן: כי עת ופגע, יקרה את כלם. יב כי גם לא ידע האדם את עתו, כדגים שנאחזים במצודה רעה, וכצפרים, האחזות בפח, כהם, יוקשים בני האדם, לעת רעה, כשתפול עליהם פתאם. יג גם זה ראיתי חכמה, תחת השמש, וגדולה היא, אלי. יד עיר קטנה, ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול, וסבב אתה, ובנה עליה, מצודים גדלים. טו ומצא בה, איש מסכן חכם, ומלט הוא את העיר, בחכמתו, ואדם לא זכר, את האיש המסכן ההוא. טז ואמרתי אני, טובה חכמה מגבורה, וחכמת המסכן בזויה, ודבריו...⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תנ"ך - קהלת פרק י א זבובי מות, יבאיש יביע שמן רוקח, יקר מחכמה מכבוד, סכלות מעט. ב לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. ג וגם בדרך כשסכל הלך, לבו חסר, ואמר לכל, סכל הוא. ד אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח: כי מרפא, יניח חטאים גדולים. ה יש רעה, ראיתי תחת... יסכן בם. י אם קהה הברזל, והוא לא פנים קלקל, וחילים, יגבר, ויתרון הכשיר, חכמה. יא אם ישך הנחש, בלוא לחש, ואין יתרון, לבעל הלשון. יב דברי פי חכם, חן, ושפתות כסיל, תבלענו. יג תחלת דברי פיהו, סכלות, ואחרית פיהו, הוללות רעה. יד והסכל, ירבה דברים, לא ידע האדם, מה שיהיה, ואשר יהיה מאחריו, מי יגיד לו. טו עמל הכסילים, תיגענו אשר לא ידע, ללכת אל עיר. טז אי לך ארץ, שמלכך נער, ושריך, בבקר יאכלו. יז אשריך ארץ, שמלכך בן חורים, ושריך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי. יח בעצלתים, ימך המקרה, ובשפלות ידים, ידלף הבית. יט לשחוק עשים לחם, ויין ישמח חיים, והכסף, יענה את הכל. כ גם במדעך, מלך אל תקלל, ובחדרי משכבך, אל תקלל עשיר: כי עוף השמים יוליך את הקול, ובעל הכנפים (כנפים) יגיד דבר....⬅לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!   1 ספר 125 ש"ח   2 ספרים 225 ש"ח   4 הספרים 300 ש"ח 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם בדידות? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? כעס ועצבים? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם עצבות? דיכאון? איך להתמודד עם ocd / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה ועוד...

הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להצליח בזוגיות? איך לנהל את הזמן? איך למצוא זוגיות? איך לשתול מחשבות? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להצליח בראיון עבודה? איך לא להישחק בעבודה? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לשנות תכונות אופי? איך לחנך ילדים? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לעשות יותר כסף? איך לפרש חלומות? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להיות מאושר ושמח? איך לשפר את הזיכרון? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך ליצור אהבה? איך להאמין בעצמך? איך להעריך את עצמך? איך להעביר ביקורת בונה? איך להתמודד עם גירושין? איך לקבל החלטות? איך להיגמל מהימורים? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות ועוד...

להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם יש משמעות לחיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? איך להיות מאושר? למה לא להתאבד? בשביל מה לחיות? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם יש או אין אלוהים? האם הכל אפשרי? האם יש אמת מוחלטת? האם המציאות היא טובה או רעה? למה יש רע בעולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם אפשר לדעת הכל? האם יש בחירה חופשית? למה יש רע וסבל בעולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך נוצר העולם? מי ברא את אלוהים? אולי אנחנו במטריקס? איך להיות הכי חכם בעולם? מה המשמעות של החיים? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם באמת הכל לטובה? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? איך נוצר העולם? איך להנות בחיים? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה העולם קיים? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם לדומם יש תודעה ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?

זוגיות ומערכות יחסים: זוגיות ראשי זוגיות - רשימת כל הנושאים בגידות / בוגדים / נבגדים - רשימת כל הנושאים זוגיות טיפול זוגי בעיות בזוגיות גירושים להתגרש לגרום לבחורה פרידה לשכוח מישהו בגידות אחרי בגידה אקסים - רשימת כל הנושאים אקסים והחזרת אהבה ראשי לגרום למישהו לאהוב אותך להתחיל עם בחורה פחד גישה דייטים למצוא זוגיות התאמה זוגית סקס מיניות חשק מיני משיכה פורנו התמכרות למין גמילה מסקס זהות מינית נטייה מינית הומוסקסואליות טרנסקסואליות טיפולי המרה א מיניות
חרדות ופחדים: חרדות ודיכאון ראשי חרדות / פחדים - רשימת כל הנושאים חרדות פחדים פוביות פרנויה התקף חרדה תרופות נגד חרדה פחד קהל חרדת בחינות פחד מדחייה חרדת מוות פחד למות פחד מנטישה חרדה חברתית חרדה דתית פחד גישה פחד להתחיל עם בחורה פחד מכישלון
ביטחון הערכה ואהבה עצמית: ביטחון והערכה ראשי אהבה עצמית הערכה עצמית ביטחון עצמי כעס עצמי שנאה עצמית קבלה עצמית אמונה עצמית ביישנות רגשות אשם אמונה עצמית
שכנוע / מכירות: שכנוע ראשי איך לגרום למישהו / איך לשכנע מישהו - רשימת כל הנושאים שכנוע לשכנע לקוחות מוצר למכור מכירות לקרוא מחשבות מניפולציות התנגדויות מכירה למכור מוצר יקר לשתול מחשבות להשפיע רטוריקה לגרום ללקוח הזדהות אנשי מכירות שכנוע עצמי דיבייטינג סוגסטיות לשכנע בחורות לשכנע ילדים התניה ראפור Nlp
ניהול למנהלים: ניהול / לנהל / מנהל - רשימת כל הנושאים ניהול עובדים ניהול עובדים לשכנע עובדים לפטר עובדים משכורת לקוחות לשכנע לקוחות לסגור עסקה מוצרים לתמחר עסקים הקמת עסק לראיין ולהתראיין קריירה יעוץ פוליטי יעוץ תקשורתי ניהול משא ומתן קבלת החלטות ראשי החלטות / קבלת החלטה / להחליט - רשימת כל הנושאים איך לקבל החלטה
יום יומי: התמודדות / להתמודד - רשימת כל הנושאים רגשות / תחושות - רשימת כל הנושאים להרגיש טוב / להרגיש רע - רשימת כל הנושאים רגשות הרגלים שינוי התנהגות שינוי הרגלים שינוי חשיבה אובססיות התמכרויות גמילה מחשבות טורדניות עישון דיאטה ספורט תזונה בריאות התמכרות למין Ocd טורדנות כפייתיות דחיינות עצלנות שעמום סמים ייאוש כעס לחץ מתח נפשי עצבנות דיכאון התאבדות אובדנות בדידות בעיות התמודדות כאבים אובדן התמודדות עם בעיות עצבות שליליות חשיבה שלילית ביקורת החלטות איך להחליט
חינוך ילדים והורות: חינוך ילדים ראשי הדרכת הורים הורים יחסי הורים וילדים לחנך ילדים לשכנע ילדים להביא ילדים ילדים מתבגרים הפרעות קשב וריכוז של ילדים התנהגות של ילדים ענישה אלימות ילדים חרדות ילדים אוטיזם
אושר חיוביות ואהבה: אושר ראשי חשיבה חיובית ראשי אהבה ראשי אהבה / לאהוב / להתאהב - רשימת כל הנושאים שמחה אושר להיות מאושר הנאה חיוביות חשיבה חיובית אהבה לאהוב אהבה עצמית התאהבות לגרום למישהו לאהוב אותך להתאהב להפסיק לאהוב החזרת אהבה
הפרעות נפשיות: הפרעות נפשיות - רשימת כל הנושאים הפרעות נפשיות פסיכיאטריה מחלות נפש פסיכוזה סכיזופרניה הפרעת אישיות טראומה פוסט טראומה אוטיזם טיפול תרופתי כדורים אישיות גבולית פיצול אישיות דה פרסונליזציה דיסוציאציה שמיעת קולות קשב וריכוז מאניה דיפרסיה ניתוקים הפרעת...
רוחניות ומודעות: רוחניות ומודעות ראשי רוחניות מודעות עצמית הארה הארה רוחנית מורים רוחניים מורה רוחני תת מודע חומריות גשמיות חיפוש רוחני משמעות החיים ראשי משמעות החיים מטרת החיים משחק החיים תכלית החיים צמחונות
התפתחות והצלחה: הצלחה ראשי הצלחה / להצליח - רשימת כל הנושאים לפתח את השכל התפתחות אישית מוטיבציה כישלון מטרות הצלחה להצליח התמדה השגת מטרות יצירתיות לפתח שיחה תקשורת בין אישית
כסף ולהתעשר: כסף ראשי כסף - רשימת כל הנושאים כסף אושר וכסף לעשות כסף להתעשר כסף בקלות להרוויח שוק ההון בחירת קריירה
סודות החיים: אלוהים ראשי בריאת העולם ראשי בחירה חופשית ראשי להיות אלוהים ראשי אלוהים - רשימת כל הנושאים בחירה - רשימת כל הנושאים אלוהים להיות אלוהים האם יש אלוהים מי ברא את אלוהים בריאת העולם המפץ הגדול פיזיקה החושים מי ברא את העולם יקומים מקבילים בחירה חופשית האם יש בחירה דטרמיניזם הספר להיות אלוהים מה זה להיות אלוהים
מושגים כללי: מילון מושגים מחשבות / מחשבה - רשימת כל הנושאים רצון / רצונות - רשימת כל הנושאים אין הבדל בין יש לאין מהות מהות וצורה מחוייב ואפשרי הנחות יסוד להטיל ספק אחדות ונפרדות אחדות שקרית שלמות אין סוף זמן ומקום הרצון שורש הרצון הכל אחד חסרונות ויתרונות מוחלטות צמצום פרדוקס קבלה מחוייב המציאות אפשרי המציאות עובדה ופירוש סיבה ותוצאה סיבתיות אקראיות ניתוח סיבתיות לוגיקה אמת שקר להיצמד לאמת אמת מוחלטת אובייקטיביות וודאות מציאות אחדות נפרדות טוב ורע יש ואין הפכים פוטנציאל
יהדות ודת: דת ויהדות ראשי יהדות שמירת מצוות שכר ועונש חזרה בתשובה חזרה בשאלה דתיים אמונה באלוהים אתאיזם אמיתות התורה תורה מול מדע מי כתב את התורה
רבי נחמן וברסלב: רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן סיפורי מעשיות ברסלב
שיטות טיפול: Nlp אימון אישי גישור הילד הפנימי חשיבה חיובית ביירון קייטי טיפול קוגנטיבי האופונופונו סיינטולוגיה טיפול בהצפה טיפול פסיכולוגי טיפול תרופתי טיפול רגשי טיפול זוגי טיפול התנהגותי טיפול cbt פסיכולוגיה פסיכיאטרים היפנוזה מיסטיקה גרפולוגיה אסטרולוגיה תקשור נומרולוגיה


נושאים מומלצים לעיונך...

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר www.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי להרזיה, מטפל אישי, קואצ'ר מומלץ, אימון אישי להפרעות קשב, מאמן אישי מומלץ, טיפול רגשי, מאמן אישי לביטחון עצמי, מומלץ, מאמן אישי בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר www.EIP.co.il בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות
עכשיו 17_02_2019 השעה 15:30:06
wesi1